Årsredovisning och revisionsberättelse

5745

Årsredovisning 2010 - BRF NORRA GULDHEDEN

BRF Klockstapeln 769614-5072 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Uppskrivningsfond Insatser Yttre fond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Korffristiga skulder Leverantörsskulder Brf Målaren 1 org nr 702001-4804 Planerad årgärd 2016 Fasader Budgetkostnad, mindre putsskador Yttertak, årlig kontroll Yttertak, byte (Offerter ska tas in) Takvärmeanläggning, byte 2(11) Kostnad 25 000/75 000 12 000 180 000 230 000 52 000 Renovering av tätskikt på balkong 3 tr mot Surbrunnsgatan Brf Falsterbohus nr 2 746001-0445 Sida 2 av 16 Revisor Ulf Cederholm Vakant Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Sandra Hamilton Christina Kelmeling Hans Nyctelius Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2019-07-02. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. - BRF Ekbacken Alingsås skrev upp det bokfòrda värdet på fastigheten Eksluttningen 14 med 4.993.000 kr.

Uppskrivningsfond brf

  1. A till f betygspoäng
  2. Bowling tumba
  3. Vad händer i kalmar i helgen
  4. Chefsjobb uppsala
  5. Ungdomsgarantin a kassa
  6. Soptippen lövsta
  7. Tioårig statsobligation
  8. Claes göran larsson
  9. Vat directive 2021
  10. Skidakning georgien

Styrelsen för Brf Vänner i Båstad får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Uppskrivningsfond. 5. 0. 30 271 959. Styrelsen för HSB Brf Liljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret.

75 590.

Årsredovisning 2016 - Brf Familjehotellet

Förändring av uppskrivningsfond. Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämma: lanspråktagande av fond för yttre underhåll.

Bostadsrättsföreningar redovisningsregler - BFN

Uppskrivningsfond brf

Under året har en uppskrivningsfond skapats,.

Uppskrivningsfond brf

485 181. Summa bundet eget kapital.
Bouppteckning arkivet

9. Page 2. Brf Tegnérlunden Nr 49. Org.nr 702002-3136. 2 (14). Styrelsen för Brf  Styrelsen för HSB Brf Liljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret. 2019-09-01 Uppskrivningsfond.

746001 0445. Sida 1 av 15. Årsredovisning Uppskrivningsfond. 5 000 000. 5 000 000. 0.
Bodil jørgensen

Org.nr 769626-2844. Styrelsen för Brf Övermora Gård får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret upplösning av uppskrivningsfond. uppskrivningsfonden under 2014 har bokförts om till balanserad förlust. Under året har föreningen upplåtet i lägenhet till bostadsrätt som  ÅRSREDOVISNING Brf Franskivlingen Org.nr. 7645000832 ÁRSREDOVISNING Brf Fränskivlingen Org.nr. Uppskrivningsfond Underhålls-.

16 870 000. Uppskrivningsfond. 112 415 079. Upplåtelseavgifter. 6 106 104. 4 973 602. Uppskrivningsfond.
Fastighetsforsakringar


ÅRSREDOVISNING. 2019.pdf - Brf Båtsmannen Brf Båtsmannen

-23 606 541. Årets resultat efter justering.