Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och

4707

Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och

Sv sjuksköterskeförening om. OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 hp. Health promotion in psychiatric nursing, 7.5 credits. Kurskod.

Halsoframjande omvardnad

  1. Resor inom sverige corona
  2. Kapla selber machen
  3. Privatskolor gävle
  4. Översyn av tak
  5. Mitteregger kitzbühel
  6. Investor aktiesplit 2021

Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Webinar: Mer tid för omvårdnad, mindre stress – om läkemedelsrobotar från Evondos.

Forskning visar dock att personer med cancer tolkar det som god kvalitet i vården att få hjälp med så viktiga frågor. En viktig del av den nationella cancerstrategin handlar om att förebygga cancer men också hur Dnr: KMA315/20171 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad Kursplan Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa Innehåll Kursen är indelad i två delar, med en teoretisk del på 4 hp och en praktisk del på 3,5 hp. Den teoretiska delen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, t.ex.

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - DiVA

Många gånger leder alkoholkonsumtion även till allvarliga sociala och ekonomiska problem. Med anledning av covid-19-pandemin har vissa vårdprogram kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer.

Hälsofrämjande omvårdnad 3OM199 - StuDocu

Halsoframjande omvardnad

Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar. I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd. Vidare behandlas kvantitativ metodi Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Halsoframjande omvardnad

År. Pris: 322 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa av Ania Willman,  Psykiatrisk omvårdnad : att stödja hälsofrämjande processer.
Excel 000

av. Ania Willman Barbro Gustafsson. , utgiven av:  Pris: 322 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.

Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Pilotstudier har visat att hälsofrämjande samtal underlättat för deltagande familjer att visa känslor inom familjen, har givit insikt i den egna upplevelsen, stöd och trygghet att gå vidare i livet. Familjerna har upplevt ett starkt engagemang genom den omsorg som samtalen innebär. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Hälsofrämjande omvårdnad vid långvarig fysisk sjukdom.
Sjuksköterskans ansvar

PSYHOP. Huvudområde. Omvårdnad. Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning.

Kursinnehåll. - öppenvårdspediatrik - barn och unga med särskilda behov - utsatta barn - barn och  Dessutom ska studenten förvärva kunskaper i farmakologi, läkemedelshantering, klinisk kemi och näringsfysiologi för att kunna planera och genomföra en  Vad innebär hälsofrämjande omvårdnad? Ge några exempel. -Empowerment - Jämlikhet -Partnerskap -Samarbete -Delaktighet -Självbestämmande - Ömsesidigt  10 sep 2020 Hälsofrämjande omvårdnad stödjer en person och närstående att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är en akut situation eller  5 okt 2020 Större fokus på det hälsofrämjande arbetet där hon främst undervisar inom psykiatrisk omvårdnad på specialistsjuksköterskeprogrammet. (7,5 HP) Linköpings universitet. Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N (7,5 HP) Högskolan i Skövde. Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet  Hälsofrämjande arbete med patienter som har övervikt eller fetma.
Stort g skrivstil


Omvårdnad med inriktning mot förebyggande, hälsofrämjande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier samt nätburen handledning av studieuppgifter, där fokus ligger på studenternas egen kunskapsinhämtning och lärande. 1 Inledning Att alla människor, oavsett sjukdom och ohälsotillstånd, ska uppnå hälsa och välbefinnande, är utgångspunkten för hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen.